Swarzędzka Orkiestra Dęta

Orkiestra Dęta w Swarzędzu została zainicjowana przez Związek Harcerstwa Polskiego w 1946 roku
i stała się wazna dla kultury miasta. Obecnie Orkiestra zrzesza 35 muzyków amatorów oraz 25 dziewcząt tworzących grupę choreograficzną. Repertuar Orkiestry jest bardzo szeroki – od utworów sakralnych przez marszowe, aż do rozrywkowych. Orkiestra bierze udział w wielu przeglądach, konkursach czy festiwalach  w kraju i zagranicą, zdobywając puchary, nagrody, medale.
Kapelmistrz – Łukasz Gowarzewski.