Roma Legends

Cygański Zespół Pieśni i Tańca Roma Legend to szampańska zabawa, niezapomniany klimat cygańskiego folkloru pełnego pięknych romansów, ballad, czardaszów, które przenoszą w epokę taborów, płonących na polanie ognisk.

Twórcą i pierwszym dyrektorem Romy był Nano Senior Madziarowicz.

W 1971 r. zespół został oficjalnie afiliowany przy Estradzie Poznańskiej. Jego dyrektorem
i kierownikiem artystycznym został Władysław Iszkiewicz. Koncertowali z powodzeniem w Polsce i za granicą do 1978 r. kiedy to po tournée po Szwecji wszyscy zdecydowali się nie wrócić do kraju.

W 1984 r. Eugenia Skrzypińska reaktywowała Romę. Nowa Roma otrzymała bardziej profesjonalną opiekę artystyczną, współpracowali z nią zawodowi choreografowie i muzycy. Kostiumy szyto w Teatrze Wielkim w Warszawie. Zespół koncertował w wielu krajach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych. Brał też udział w produkcji filmów i programów rozrywkowych.

W 1991 r. zespół rozpadł się ponownie. Część artystów wyjechała za granicę, a część utworzyła własne zespoły lub rozpoczęła kariery solowe. Około roku 1995 został założony we Włocławku przez Cezarego Majewskiego, działający obecnie, Cygański Zespół Pieśni i Tańca Roma, jako artystyczna kontynuacja wcześniejszych zespołów o tej samej nazwie. Jego dyrektorem artystycznym jest Cezary Majewski.